Diensten

De dienstverlening van 3D Governance is gericht op het verbeteren van toezicht- en besluitvormingsprocessen, governance- en organisatiestructuren en systemen en procedures voor de interne controle. 3D Governance heeft door de jaren heen ruime ervaring opgedaan met corporate governance vraagstukken binnen verschillende juridische entiteiten. De analyse en academische research voor deze vraagstukken bestrijkt zowel de gebieden van de bestuurs- en organisatiekunde alsook die van financial management en de accountancy.

Diensten

Internal Governance Review

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van een raamwerk waarbinnen de board processen effectief en efficiënt gestructureerd kunnen worden. Dit raamwerk kan bestaan uit een reglement voor de raad van commissarissen / raad van toezicht, profielen voor leden van de raad, daaraan gekoppelde helder uitgewerkte rollen en verantwoordlijkheden en (proces)afspraken met betrekking tot de informatievoorziening en besluitvorming.

Board Evaluatie

Onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van de raad door twee factoren wordt bepaald. Dat zijn respectievelijk (i) de mate waarin de raad van commissarissen/ raad van toezicht in staat is haar ‘Control & Service tasks’ te vervullen en (ii) de mate van cohesie binnen de raad. Het eerste aspect betreft de prestaties van de raad in het hier en nu, het tweede aspect betreft zowel het huidige als het toekomstige functioneren van de raad. Wij kunnen u van dienst zijn bij het evalueren van beide aspecten. Het uiteindelijke doel is het maximaliseren van de toegevoegde waarde die de raad kan leveren.

Stichtingen en ‘not for profit’ instellingen

Als ervaren toezichthouders bij stichtingen en ‘not for profit’ instellingen kennen wij de uitdagingen en de mogelijkheden waar bestuur-op-afstand en toezichthouders mee geconfronteerd worden. Wij kunnen u van dienst zijn bij het structureren van de governance binnen uw organisatie op een (kosten)efficiënte wijze. Onze dienstverlening kan bestaan uit: • Het opstellen van een corporate governance raamwerk wat past bij uw organisatie • Evaluatie van de raad van toezicht/ ‘bestuur-op-afstand’ gericht op het verbeteren van de effectiviteit van het toezicht • Implementatie van een risico-management systeem wat past bij de aard van de organisatie

'Drama in de boardroom' nog beschikbaar bij de auteur

'Horen wat niet gezegd is, is even belangrijk als luisteren naar wat wel gezegd wordt.'Hiermee houdt Van der Starre zittende RvC-leden een mooie spiegel voor. Ik wil dit boek van harte aanbevelen aan allen die toezicht houden of dit van plan zijn!' Henk Breukink, Commissaris bij o.a. ING Groep en Hogeschool Inholland.