Drama in de Boardroom

“Heel mooi hoe de auteur historische wetenswaardigheden, recente casuïstiek en theoretische beschouwingen met elkaar weet te verbinden. Uitwerking van casus aan de hand van de theorie van Goffman (het dramaturgie-perspectief) is zeer illustratief en verdient navolging.” Dr.E Karssing, universitair hoofddocent verbonden aan het instituut voor bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit.

Van de hand van 3D Governance oprichter John van der Starre verscheen bij uitgeverij Lias najaar 2011 ‘Drama in de boardroom’

Gedreven door statusdrift, niet altijd gehinderd door kennis van zaken, falende en overbetaalde managers de hand boven het hoofd houdend, niet in staat om bedrijfsdebacles te voorkomen: het oordeel over de raad van commissarissen is zelden positief. Daar is niets nieuws aan: al 150 jaar is de commissaris het mikpunt bij bedrijfsschandalen die angstaanjagend veel lijken op moderne debacles als Ahold, DSB, Rochdale en Fortis. Dit boek maakt duidelijk hoe het mogelijk is dat de persoon die op papier de meeste macht in een organisatie heeft –de commissaris- toch vaak een papieren tijger is. Gebrek aan durf en distantie leiden ertoe dat de RvC niet doorpakt als dat juist het hardste nodig is.
John van der Starre analyseert aan de hand van aansprekende voorbeelden, de kern van boardroom-drama’s. Hij doet dat met veel aandacht voor detail en oog voor de menselijke tragiek achter zakelijke schandalen. Toegankelijk, ironisch, compleet en verrassend.

Drama in de boardroom is verkrijgbaar in de boekhandel en als e-boek.

Het boek is te verkrijgen bij John van der Starre via de contactpagina.

Drama in de Boardroom