Over de scheiding van Controle en Advies

PwC voorzitter Robert Swaak wil graag uitleggen wat de feiten rond de adviesverlening van

accountants aan controle cliënten zijn (FD 30 september 2011).

In 2010/2011 declareerde PwC bij beursgenoteerde bedrijven €52 miljoen en hiervan was slechts €9 miljoen advieswerk. Dat is een kleine 17% en ten opzichte van andere kantoren niet bijzonder hoog. Maar interessant is om te weten of de in 2009 geconstateerde trend is voortgezet. In 2009 waren de auditkosten namelijk als percentage van het totale honorarium iets gestegen, dankzij een flinke afname van de kosten voor overig advies (zie voor het originele artikel de Accountant van oktober 2010 http://goo.gl/QX1VP.)

De verklaring was toen dat er sprake was van  een verminderde afname van adviesdiensten als gevolg van de economische crisis. Dat is waarschijnlijk in 2010 niet veranderd. Dan zou het voor de hand liggen dat de advieskosten als percentage van het totale honorarium wederom gedaald zijn.

In het lijstje uit de Accountant met de honoraria bij beursfondsen in 2009, scoorde PwC niet extreem. Maar er waren accountantskantoren bij wie het aandeel advies meer dan 25% van  het totale honorarium was. Hoewel er ongetwijfeld, zoals Swaak stelt ,‘checks and balances’ rond die opdrachten zullen zijn zal de leek toch vraagtekens plaatsen bij de onafhankelijkheid van de accountant in die situaties. En het ging toch ook om het verbeteren van het vertrouwen dat men in de accountant mag stellen? Vraagtekens helpen dan niet: Onafhankelijkheid in wezen en schijn!