Too big to fail? 1318 ondernemingen beheersen 60% van alle wereldwijde omzet


Met alle spanningen op de financiële markten is het beangstigend om te lezen in een artikel in de New Scientist (http://bit.ly/sEHDzJ) dat de (wereld)economie wordt beheerst door slechts 1318 ondernemingen. Dat de Japanse ondernemingen onderling kruisbelangen hielden is bekend, maar dat dit ook zou gelden voor zo’n 1318 transnationale ondernemingen is op z’n zachts gezegd zorgwekkend.

Ieder van deze 1318 ondernemingen hield (in 2007) belangen in tenminste twee of meer andere ondernemingen. Gemiddeld waren zij met twintig andere ondenemingen verbonden. Bij de bepaling van de belangen zijn de systeemtheoretici van het Zwitserse Federale Instituut van Technologie uitgegaan van aandelenbelangen. Naar eventuele ‘interlocking directorships’ is niet gekeken. Dat zou een nog interessanter cq verontrustender beeld op kunnen leveren.

Deze 1318 ondernemingen bezitten gezamelijk het merendeel  van ‘s-werelds grootste ondernemingen. Deze ondernemingen hebben gezamenlijk ongeveer 60% van de totale wereldomzet.Een verder analyse leverde het inzicht op dat van deze 1318 ondernemingen er 148 waren die gezamenlijk ongeveer 40% van de totale waarde van het netwerk controleerden. Het zal niemand verbazen dat het hier voornamlijk ging om financiele instellingen. Op de top 20 van de lijst komen namen voor van onder meer  Godman Sachs, JP Morgan Chase, Barcalys Bank. Op de 41ste plaats vinden wij de ING Groep NV en op de 45ste plaats de Vereniging(?) Aegon.

148 ondernemingen zijn dus in staat, alleen al op grond van het aandelenbezit, om 40% van de totale waarde van het wereldwijde netwerk te beheersen. Van die 148 ondernemingen is het merendeel een financiële instelling, dan zal het toch duidelijk moeten zijn dat een individuele staat niet opgewassen is tegen deze ‘global power’. Als ook nog eens rekening gehouden zou worden met de onderlinge verbondenheid middels commissarissen dan zal die gecombineerde macht waarschijnlijk zelfs vele malen groter zijn.

Voor ‘global problems you need global solutions’ wanneer zien de politici dat nu eens in?

Voor het gehele artikel zie http://bit.ly/sEHDzJ