Wisselen van accountant? Deere me no!

Een aan de beurs genoteerd fonds in Amerika kan een No-Action Request indienen bij de SEC. Een dergelijk verzoek  wordt ingediend als een onderneming niet geheel zeker is of een bepaald actie  negatieve consequenties kan hebben. De SEC kan dan in een zogeheten ‘no-action leter’ aangeven dat er op grond van de gepresenteerde feiten geen reden is om actie te ondernemen tegen de onderneming. John Deere  (bekend van de agrarische machines) heeft een dergelijk verzoek ingediend bij de SEC om geen gehoor te hoeven geven aan het verzoek van een institutionele investeerder  om tot een wisseling van accountant over te gaan. Het pensioenfonds (United Brotherhood of Carpenters) is van mening dat het na zeven jaar tijd is om een andere accountant dan Deloitte met de jaarrekeningcontrole te belasten. Het pensioenfonds ziet een dergelijke maatregel als een “important next step in improving the integrity of the public company audit system”.

Een loffelijk streven, helaas denkt de directie van Deere daar anders over en heeft zij daarom de SEC  gevraagd te bevestigen dat men het voorstel van de aandeelhouder naast zich neer kan leggen. Als argument voert Deere aan dat het hier gaat om ‘ordinary business operations’. Tevens voert de directie aan dat het in strijd met de statuten zou handelen als de aandeelhouder invloed zou uitoefenen op de keuze van de accountant. In de statuten is namelijk opgenomen dat dergelijke besluiten zijn voorbehouden aan het audit comité. Eveneens willen zij het verzoek van aandeelhouders om een onafhankelijke voorzitter van de (unitary) board te benoemen, naast zich neerleggen. Dit verzoek tracht de directie ook op grond van formaliteiten af te wijzen. De indieners zouden namelijk niet duidelijk hebben aangetoond dat zij ten minste voor $2000 in aandelen van Deere hadden belegd. Een mooi voorbeeld van hoe de ‘macht’ van de aandeelhouder ingeperkt kan worden.