Naar een cultuur van aanspreekbaarheid

Het bevorderen van een cultuur van aanspreekbaarheid is onze missie bij 3D Governance. Wij zijn een consultancy die praktische wijsheid en diepgaande kennis inzet om raden van commissarissen, toezicht en bestuur te versterken. Met ons uniek inzicht, voortkomend uit de wetenschappelijke studie naar praktische wijsheid , bieden we oplossingen afgestemd op de specifieke dynamiek van de bestuurskamer. 3D Governance zet zich in om een omgeving van aanspreekbaarheid en groei te bevorderen, terwijl we werken aan sterkere governance binnen uw organisatie.

Neem contact op
3D Governance white

Diensten

Internal Governance Review

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van een raamwerk waarbinnen de board processen effectief en efficiënt gestructureerd kunnen worden. Dit raamwerk kan bestaan uit een reglement voor de raad van commissarissen / raad van toezicht, profielen voor leden van de raad, daaraan gekoppelde helder uitgewerkte rollen en verantwoordlijkheden en (proces)afspraken met betrekking tot de informatievoorziening en besluitvorming.

Board Evaluatie

Onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van de raad door twee factoren wordt bepaald. Dat zijn respectievelijk (i) de mate waarin de raad van commissarissen/ raad van toezicht in staat is haar ‘Control & Service tasks’ te vervullen en (ii) de mate van cohesie binnen de raad. Het eerste aspect betreft de prestaties van de raad in het hier en nu, het tweede aspect betreft zowel het huidige als het toekomstige functioneren van de raad. Wij kunnen u van dienst zijn bij het evalueren van beide aspecten. Het uiteindelijke doel is het maximaliseren van de toegevoegde waarde die de raad kan leveren.

Stichtingen en ‘not for profit’ instellingen

Als ervaren toezichthouders bij stichtingen en ‘not for profit’ instellingen kennen wij de uitdagingen en de mogelijkheden waar bestuur-op-afstand en toezichthouders mee geconfronteerd worden. Wij kunnen u van dienst zijn bij het structureren van de governance binnen uw organisatie op een (kosten)efficiënte wijze. Onze dienstverlening kan bestaan uit: • Het opstellen van een corporate governance raamwerk wat past bij uw organisatie • Evaluatie van de raad van toezicht/ ‘bestuur-op-afstand’ gericht op het verbeteren van de effectiviteit van het toezicht • Implementatie van een risico-management systeem wat past bij de aard van de organisatie

John van de Starre

De kracht van 3D Governance

Tot 2002 was ik als audit-partner verbonden aan PwC en daarna tot 2007 was ik o.a. managing partner bij AccoN Accountants en lid van de raad van bestuur van AcconAVM. Een periode die ik karakteriseer als mijn ‘analytische’ periode. In de periode na 2007 heb ik de analytische kant versterkt met de kennis als organisatie-antropoloog. Deze combinatie van de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant bevalt mij uitstekend en zorgt voor een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de ‘traditionele’ commissaris.

Vanuit mijn passie voor ‘het toezicht houden’ ben ik ook als wetenschapper actief. Ik richt mijn promotieonderzoek op de ‘wijsheid van de commissaris’. En hier raakt mijn onderzoek aan dat van Kate Raworth die in haar boek ‘Doughnut economics’ de gevestigde economische theorieën bij het oud vuil zet. Ik presenteer in mijn proefschrift een alternatief toezichtmodel voor commissarissen. In dit model speelt de ‘wijsheid’ van de commissarissen een centrale rol.

John van de Starre

Onderscheidend vermogen

De kracht van 3D Governance

3D Governance kent als geen ander de kracht van de beperking. Alle diensten richten zich exclusief op het verbeteren van de kwaliteit en output van raden van commissarissen en raden van bestuur en hun onderlinge interactie. De dienstverlening is gebaseerd op doordachte methodieken die zich in de praktijk hebben bewezen. Waar adviezen uitmonden in uitvoerende projecten wordt eerlijk gekeken naar de capaciteit van 3D Governance en de eventuele meerwaarde van derden. Consultants kennen de boardrooms uit persoonlijke ervaring als topmanager en commissaris. Dat praat wel zo makkelijk.