De recente NBA voorstellen: wanhoopsdaad of charmeoffensief?

Eerder deze week merkte ik al op dat het recente voorstel van de NBA om crossselling tegen te gaan niet veel voorstelde. Althans, dat een beter voorstel het resoluut scheiden van 

de controle – en adviesfunctie zou zijn geweest. Ook het eerdere  NBA voorstel om de tussentijdse wisseling van accountant te melden, was meer een pleister van een zachte heelmeester dan een werkelijk zinvolle (noodzakelijke)ingreep gericht op het herstel van het vertrouwen in de accountant. Nu wordt wel duidelijk  waar deze halfslachtige maatregelen vandaan komen.

 

Het blijkt dat EU-commissaris Barnier(Interne Markt) in november een ontwerp richtlijn zal publiceren die de macht van de Big Four aanzienlijk zal inperken. De voorstellen van de NBA verschrompelen in vergelijking met de voorgestelde maatregelen van Barnier die er op gericht zijn de onafhankelijkheid van de controlerende accountant te herstellen en de concurrentie op de accountancymarkt te verbeteren.

Enkele van de voorgestelde maatregelen:

-Aan controleklanten mogen geen adviesdiensten geleverd worden.

-Verplichte roulatie van accountantsfirma (dus niet alleen de partner) na negen jaar.

– De introductie van jont audits waarbij de Big Four kantoren verplicht worden met een kleiner kantoor samen te werken.

-Een verbod op de  vaak voorkomende (contractuele) verplichting in leningsovereenkomsten met banken dat de jaarrekening gecontroleerd moet worden door één van de Big Four kantoren.

 

Allemaal maatregelen die beduidend verder gaan dan de recente voorstellen van de NBA. De voorstellen van de NBA zullen ongetwijfeld gelabeld worden als zijnde ‘een stap in de goede richting’. De voorstellen van de EU daarentegen zijn (Neil Armstrong parafraserend) ‘ One giant leap for the auditprofession’.

De impact van de EU voorstellen zullen enorm zijn. Opsplitsing van kantoren wordt niet uitgesloten. De zachte heelmeester  wordt vervangen! De reacties van de Big Four zullen zeker niet op zich laten wachten.

Voor het hele artikel in The Economic Times zie: http://ow.ly/6GWlu