Opinie

Op deze pagina bespreek ik toezichtsvraagstukken die ontleend worden aan de actualiteit. Ik zal die vraagstukken becommentariëren vanuit het perspectief van zowel de ervaringsdeskundige (i.e. als commissaris) maar ook vanuit een wetenschappelijk perspectief, namelijk dat van de corporate antropoloog.

Commissarissen liggen regelmatig onder vuur. In de meeste gevallen wordt de aanleiding hiervoor gevonden in een negatieve gebeurtenis bij een onderneming of instelling waar een raad van commissarissen of een raad van toezicht actief is. Vaak wordt dan geconcludeerd dat ‘het toezicht faalde’. De traditionele invalshoek is dan dat de bestuurder opportunistisch zou zijn, de aandeelhouder maximaal rendement wenst en de toezichthouder er uitsluitend voor de aandeelhouder zou zitten om de bestuurder in de gaten te houden. Deze traditionele invalshoek zult u niet op dit blog terugvinden. Waarom niet? Omdat deze opvatting gedateerd is en geen recht doet aan de complexiteit die inherent is aan een sociaal construct zoals dat van een raad van commissarissen. Wat kunt u wel verwachten?

Een kritische beschouwing mede vanuit de corporate antropologie waarbij rekening gehouden wordt met de complexiteit en onvoorspelbaarheid van een raad van commissarissen. Het ultieme doel is de professionele kwaliteit van het commissariaat te verbeteren. Kate Raworth stelt de bestaande economische theorieën ter discussie dat impliceert een andere visie op toezichthouden. Die visie treft u op dit blog aan.

De minister-president en het gemis aan praktische wijsheid.

18 oktober 2020

De meeste managers hebben wel eens van Machiavelli gehoord maar van Giambattista Vico waarschijnlijk niet. Toch is deze 18e eeuwse filosoof niet de mindere van Machiavelli als het gaat om inzichten in bestuur of management. Dit weekend werd toch weer duidelijk dat Vico’s denkbeelden niets aan actualiteitswaarde hebben ingeboet. Was er in bestuurlijke zin sprake […]

Wisdom based corporate governance

28 mei 2019

Sijbesma als wijs bestuurder Mijn proefschrift (forthcoming) over het commissariaat gaat onder andere over de wijsheid van de commissaris. Als mij dan in een gesprek over het proefschrift gevraagd wordt of die wijsheid in de praktijk is terug te vinden noem ik geregeld de CEO van DSM Feike Sijbesma. Sijbesma is voor mij het voorbeeld […]

Maatschappelijk bijdrages komen voort uit wijs leiderschap, niet uit politieke dwang.

25 februari 2019

Een goede leider is volgens de auteurs een ‘dienende leider’ die begrijpt dat het niet om ‘hem of haar’ gaat maar om de organisatie. Als het bij de ‘goede leider’ alleen zou gaan om de organisatie dan is dat nogal een beperkte invulling van leiderschap. Een goede leider is een leider met visie. Het voorstel […]

Politiek, dwing meetcriteria af voor de maatschappelijke bijdrage van ceo’s

25 februari 2019

Bartho Boer, directeur communicatie Nederlandse Spoorwegen, en Cees van Riel, emeritus hoogleraar reputatiemanagement RSM en medeoprichter van het Reputation Institute. Ceo’s moeten vaker stelling nemen in maatschappelijke en politieke kwesties, zo bepleitten zowel premier Mark Rutte als minister van Financiën Wopke Hoekstra de afgelopen tijd in het FD. Een prima zaak. Maar een betere wereld […]

Reactie op de column van Annet Aris: Hoe een Zonnekoning op te sporen

23 oktober 2015

In haar column in het FD van zaterdag 17 oktober stelt Annet Aris de vraag: “hoe je als toezichthouder of bewindspersoon een goed gevoel kunt krijgen voor de cultuur, vooral als je te maken hebt met een sterke en succesvolle CEO?”. Uit de vraag is niet helemaal op te maken of de toezichthouder reeds in […]

Sir Adrian Cadbury (1929-2015), Geestelijk vader van Corporate Governance

22 oktober 2015

Het is triest te moeten constateren dat het overlijden van de geestelijk vader van de corporate governance code Sir Adrian Cadbury op 5 september jl blijkbaar de gehele financiële pers is ontgaan. Dat terwijl de pers nu druk is met VWdiesel-gate, een corporate governance schandaal van ongekende omvang. Cadbury was de voorzitter van de naar […]

De vis rot vanaf de kop

16 oktober 2014

N.a.v. het aftreden van de president-commissaris van Delta NV stuurde ik een reactie naar het FD. Die plaatste deze reactie als ingezonden brief in de editie van 16 oktober 2014.   Commissarissen zijn niet onfeilbaar, maar om gemaakte afspraken met aandeelhouders zo te negeren  is onacceptabel. Dat de president-commissaris zou aftreden was dan ook een logisch […]

One-tier-board & aansprakelijkheid

18 november 2013

Een bijzondere opmerking van Theo Camps (voorzitter Berenschot & hoogleraar organisatiekunde in Tilburg) in het FD van zaterdag 16 november. Hij stelt in een interview over goed bestuur dat “…onder invloed van de conjunctuur en acute problemen bij bedrijven en instellingen toezichthouders dichter op het bestuur gaan zitten om effectiever te kunnen optreden. We groeien […]

Aansprakelijkheid Commissarissen

17 november 2013

Bijgaand het artikel uit de Financiële Telegraaf geschreven door Bart Mos van 4 november 2013 over de aansprakelijkheid van commissarissen bij Vestia. Daar gaf ik als mening dat deze actie zou bijdragen aan de noodzakelijke professionalisering van het toezicht. Fin. Telegraaf 4 nov 2013