Praktische Wijsheid: Emotieregulering, een Noodzaak voor Effectief Bestuur


Wiersma’s Vertrek: een Belangrijke Les in Praktische Wijsheid
Het aftreden van Minister Wiersma komt een belangrijk thema opnieuw onder de aandacht: de noodzaak van praktische wijsheid in het openbaar bestuur. Praktische wijsheid, ook wel bekend als ‘phronesis’, is een begrip uit de oude Griekse filosofie. Het vertegenwoordigt het soort wijsheid dat nodig is om complexe problemen op te lossen.Deze wijsheid balanceert kennis, vaardigheden, en de kunst om emotioneel afstand te houden van situaties.”

De aankondiging van het aftreden van Minister Wiersma is een kantelpunt dat verdient nader beschouwd te worden. Enerzijds vormt zijn besluit een les in persoonlijke wijsheid. Anderzijds werpt het licht op een essentiële vereiste voor openbaar bestuur: praktische wijsheid.

De Kracht van Emotieregulering in Leiderschap”
Emotieregulering – of ‘emotionele homeostase’ – is het vermogen om onze emoties effectief te beheren en te moduleren. Dit is belangrijk voor iedereen. Echter, voor degenen in leidinggevende posities, met name in het openbaar bestuur, is dit cruciaal.Onderzoek toont aan dat emotieregulering leidt tot betere besluitvorming, beter beheer van stress, en een verbeterd welzijn. Het is de sleutel tot het behouden van een evenwichtig perspectief, zelfs in moeilijke en stressvolle situaties.

Openbaar Bestuur: Emotieregulering is Cruciaal
Het openbaar bestuur vormt een arena waar zware beslissingen genomen moeten worden. Dit gebeurt vaak onder grote druk, waarbij veel op het spelstaat. De kwaliteit van deze beslissingen hangt nauw samen met het vermogen van een leider om emoties effectief te reguleren. Dit geldt ook voor zijn reacties op de onvermijdelijke obstakels en mislukkingen die zich voordoen.

Minister Wiersma’s aftreden is dan ook een herinnering aan het belang van het streven naar praktische wijsheid in het openbaar bestuur. Het illustreert het gevaar van het ontbreken van een vitale component, zoals emotieregulering, in het vermogen van een leider om effectief te besturen.

Leiders Selecteren en Ontwikkelen: De Noodzaak van Praktische Wijsheid
Deze situatie dwingt ons om opnieuw te overwegen wat we van onze leiders verwachten. Wiersma’s gedrevenheid en daadkracht waren bewonderenswaardig en zullen ongetwijfeld gemist worden in het onderwijsveld. Echter, zijn gedrevenheid en daadkracht hebben zijn vermogen om emoties effectief te reguleren niet kunnen compenseren.

Het is daarom noodzakelijk om te heroverwegen hoe we leiders selecteren en ontwikkelen in het openbaar bestuur. Praktische wijsheid moet niet alleen worden gewaardeerd, maar moet ook expliciet worden gezocht in degenen die we kiezen om ons te leiden. Naast technische
competenties, ervaring en visie, moeten we ook kijken naar hoe kandidaten omgaan met stress en emoties, zowel die van henzelf als van anderen.

Dit is niet alleen relevant voor de selectie van nieuwe leiders, maar ook voor hun voortdurende professionele ontwikkeling. Het zou een essentieel onderdeel moeten zijn van leiderschapsontwikkeling en -training in het openbaar bestuur.

Wiersma’s Aftreden: Een Waardevolle Les in Leiderschap
Het aftreden van Wiersma biedt ons ook een waardevolle les. Het toont aan dat effectieve emotieregulatie een cruciaal aspect van praktische wijsheid is. Dit is onmisbaar voor het succesvol uitoefenen van een bestuurlijke functie. Het is dan ook hoog tijd dat we dit inzicht erkennen en een prominente plaats geven in onze visie op leiderschap in het openbaar bestuur.

Zie ook: Onderwijsminister Dennis Wiersma stapt op FD en Dennis Wiersma, de sociaal betrokken liberaal die ook een hork kon zijn Volkskrant